Zarząd TKJK

Skład Zarządu TKJK

Leszek Szyczewski – Prezes Klubu TKJK

Klaudia Kutnik – Vice Prezes Klubu TKJK

Beata Herdzin – Vice Prezes Klubu TKJK

Sławek Ciuruś – Skarbnik TKJK

Kinga Kozłowska – Członek Zarządu TKJK